...ใคร...

posted on 27 Aug 2012 23:06 by reimura
ใคร เล่า จะ รู้ นิทราอันแสนสุข มุมหนึ่งทุกข์ระทม มอง ไป กลับ ไม่ เห็น ใคร เก็บ ไว้ ใน ใจ น้ำตา หลั่ง ริน ใคร หนอ ที่ ว่า เข้าใจ ใคร หนอ จะ คอย ให้ กำลัง ใจ ใคร หนอ ที่ เคย ห่วงใย

Comment

Comment:

Tweet

เราไง

#1 By ราศีกุมภ์ on 2012-08-28 08:40